Νέο Σχολείο..

ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΟΙΝΟΦΥΤΩΝ

ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2013-14..

1ο έτος λειτουργίας με Ενιαίο και Αναμορφωμένο Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα…

 Μια μεγάλη αλλαγή στο σχολείο μας..

Το σχολείο μας, ανταποκρινόμενο στις νέες εκπαιδευτικές ανάγκες και προκλήσεις του 21ου αιώνα,  με την  εφαρμογή του Ενιαίου Αναμορφωμένου Εκπαιδευτικού Προγράμματος (ΕΑΕΠ) θέτει το μαθητή στο επίκεντρο των αλλαγών με σκοπό τη συνολική βελτίωση του επιπέδου σπουδών, καθώς και της ποιότητας της παρεχόμενης εκπαίδευσης. Το Σχολείο με ΕΑΕΠ αποτελεί ένα σχολείο ανοικτό στην κοινωνία, στις ιδέες, στη γνώση και στο μέλλον, ψηφιακό, καινοτόμο, για μαθητές που είναι η επένδυση του μέλλοντος. Το Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα  αναμορφώνεται μέσω του Ενιαίου Αναμορφωμένου Εκπαιδευτικού Προγράμματος (ΕΑΕΠ), το οποίο επικεντρώνεται στα παρακάτω σημεία:

  •  Το υποχρεωτικό ωρολόγιο πρόγραμμα διευρύνεται μέχρι τις 14.00 μ.μ. Έχουμε Εισαγωγή των Αγγλικών στις Α΄ και Β΄ τάξεις.
  • Εισαγωγή του μαθήματος της Πληροφορικής σε όλες τις τάξεις υποχρεωτικού ωραρίου του δημοτικού.
  • Αύξηση των διδακτικών ωρών της Αισθητικής Αγωγής και Εισαγωγή της Θεατρικής Αγωγής στο υποχρεωτικό ωράριο σε όλες τις τάξεις.
  •  Εισαγωγή του θεσμού της φιλαναγνωσίας στο πλαίσιο του γλωσσικού μαθήματος.
  • Αύξηση των ωρών του μαθήματος της Φυσικής Αγωγής. – Ανανέωση των μεθόδων διδασκαλίας.

Ελπίζουμε  το νέο πρόγραμμα του σχολείου μας να ωφελήσει την τοπική κοινωνία  και να είναι βήμα –προόδου –αφετηρία για τους μικρούς πολίτες των Οινοφύτων…

 

 

Αφήστε μια απάντηση