«Επίδοση Ελέγχων Προόδου Α΄ Τριμήνου»

Αγαπητοί γονείς,
σας ενημερώνουμε πως σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. Φ36/168674/Δ1 (ΦΕΚ Τεύχος B’ 5485/11.12.2020) υπουργική απόφαση «Ρυθμίσεις βαθμολογίας Α΄ τριμήνου στα Δημοτικά Σχολεία, για το σχολικό έτος 2020-2021″ οι έλεγχοι προόδου Α΄ τριμήνου θα σταλούν στους γονείς/κηδεμόνες μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, ενώ με την επανέναρξη της λειτουργίας των σχολείων με φυσική παρουσία, οι έλεγχοι προόδου θα επιδοθούν και εντύπως, εσώκλειστοι σε φάκελο, στους μαθητές και στις μαθήτριες.

Καλές Γιορτές

Ο Σύλλογος Διδασκόντων του Δημοτικού Σχολείου Νέων Βρασνών

Δημοσιεύθηκε στην Αρχική. Αποθηκεύστε τον μόνιμο σύνδεσμο.