«Βεβαίωση Κυκλοφορίας Μαθητή»


Αγαπητοί γονείς
στα επισυναπτόμενα βρίσκονται η βεβαίωση μετακίνησης μαθητών και ένα υπόδειγμα. Παρακαλούμε να εκτυπωθεί η βεβαίωση και να συμπληρωθεί με τα στοιχεία των μαθητών έχοντας υπόψη τα παρακάτω:
• Ο αριθμός μητρώου θα συμπληρωθεί από το σχολείο.
• Ο χώρος υπογραφής στο τέλος του εγγράφου αφορά την υπογραφή του Διευθυντή και όχι του γονέα.
• Συμπληρώνονται με μπλε στυλό.
• Αφού συμπληρωθεί το έντυπο με τα στοιχεία των μαθητών/τριών θα παραδοθεί αύριο με την προσέλευση των μαθητών στο σχολείο προκειμένου να υπογραφεί.

Ο Διευθυντής του σχολείου

Υπόδειγμα

Έντυπο Βεβαίωσης Κυκλοφορίας Ανήλικου Μαθητή

Δημοσιεύθηκε στην Αρχική. Αποθηκεύστε τον μόνιμο σύνδεσμο.