«Εγγραφές στα Δημοτικά σχολεία 2020-21»

Αγαπητοί γονείς,
λαμβάνοντας υπόψη τις διατάξεις του άρθρου 35 της από 01-05-2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (Α’ 90) σας γνωρίζουμε ότι οι αιτήσεις εγγραφών στα δημοτικά σχολεία για το σχολικό έτος 2020-2021 θα πραγματοποιηθούν από 15 έως 29 Μαΐου 2020.
Επισημαίνεται ότι τη σχολική χρονιά 2020-2021 στην Α΄ Τάξη του Δημοτικού Σχολείου θα φοιτήσουν οι μαθητές που γεννήθηκαν από 1-1-2014 έως και 31-12-2014.
Για την συμμετοχή των παιδιών σας στο ολοήμερο πρόγραμμα πρέπει να συμπληρώσετε τη σχετική αίτηση και να την καταθέσετε ταυτόχρονα με την αίτηση εγγραφής.

Δικαιολογητικά εγγραφών

Ατομικό-Δελτίο-Υγείας-Μαθητή

Αίτηση Υπεύθυνη Δήλωση για Εγγραφή στην Α΄ Τάξη

Αίτηση για Ολοήμερο Σχολείο 2020-2021

Δημοσιεύθηκε στην Αρχική. Αποθηκεύστε τον μόνιμο σύνδεσμο.