Ωρολόγιο Πρόγραμμα

Πρωινή υποχρεωτική ζώνη

ΩΡΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ
07.55 – 08.10 Υποδοχή μαθητών
08.10 Πρωινή προσευχή
08.10 – 09.40 Πρώτο διδακτικό δίωρο
09.40 – 10.00 Πρώτο διάλειμμα
10.00 – 11.30 Δεύτερο  διδακτικό δίωρο
11.30 – 11.45 Δεύτερο διάλειμμα
11.45 – 12.25 Προτελευταία διδακτική ώρα
12.25 – 12.35 Τρίτο διάλειμμα
12.35 – 13. 15 Τελευταία διδακτική ώρα / Λήξη μαθημάτων όλων των Τάξεων

Απογευματινή προαιρετική ζώνη (Ολοήμερο)

ΩΡΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ
13.15 – 13.25 Πρώτο διάλειμμα
13.25 – 14.00 Φαγητό
14.00 – 14.15 Δεύτερο διάλειμμα
14.15 – 15.00 Πρώτη διδακτική ώρα
15.00 – 15.15 Τρίτο  διάλειμμα
15.15 – 16.00 Δεύτερη διδακτική ώρα / Λήξη μαθημάτων όλων των Τάξεων
Δημοσιεύθηκε στην Ωρολόγιο Πρόγραμμα. Αποθηκεύστε τον μόνιμο σύνδεσμο.