Προαιρετικά καινοτόμα – σχολικά προγράμματα

Τα προαιρετικά εκπαιδευτικά προγράμματα είναι καινοτόμες δράσεις που προσφέρουν μια διαφορετική προσέγγιση της γνώσης.

Είναι προγράμματα που έχουν ως αφετηρία τους την πρωτοβουλία και την ευαισθησία κάποιων εκπαιδευτικών που αγωνίζονται καθημερινά να αλλάξουν το σχολείο «από μέσα».

Βασικός στόχος, σύμφωνα με την επίσημη πολιτεία, είναι η αλλαγή στάσης και συμπεριφοράς των μαθητών, η ενίσχυση της υπευθυνότητας, της αυτοπεποίθησης, της προσωπικότητας και της ικανότητας του μαθητή για την υιοθέτηση θετικών τρόπων και στάσεων ζωής.

Στα πλαίσια αυτά και με γνώμονα πάντα την προσφορά προς τους μαθητές τους, οι εκπαιδευτικοί του σχολείου μας επέλεξαν και φέτος να πραγματοποιήσουν μια σειρά από καινοτόμα προγράμματα που μπορείτε να δείτε παρακάτω.

Καινοτόμα1 Καινοτόμα2

Δημοσιεύθηκε στην Αρχική, Καινοτόμα προγράμματα. Αποθηκεύστε τον μόνιμο σύνδεσμο.