Κανονισμός λειτουργίας του σχολείου

Αγαπητοί γονείς και κηδεμόνες των μαθητών/τριών του σχολείου μας

Στοχεύοντας στην ομαλή και δημιουργική σχολική ζωή, στην επίτευξη των παιδαγωγικών στόχων καθώς επίσης και στη δημιουργία και διατήρηση ενός ασφαλούς περιβάλλοντος για όλους τους μαθητές του σχολείου, ο Σύλλογος Διδασκόντων και η Διεύθυνση του σχολείου επιθυμούν να σας γνωστοποιήσουν τους βασικούς κανόνες οι οποίοι διέπουν την καθημερινή λειτουργία του, όπως αυτοί απορρέουν από τις ισχύουσες νομοθετικές διατάξεις, τις παιδαγωγικές αρχές και την ομόφωνη απόφαση του Συλλόγου Διδασκόντων:

 

1) Προσέλευση και αποχώρηση

Α) Προσέλευση μαθητών: 08:00 – 08:15. Στο διάστημα αυτό θα παραμένουν στο χώρο του προαυλίου. Η παραμονή τους μέσα στο κτίριο θα επιτρέπεται μόνο σε άσχημες καιρικές συνθήκες.

Επισήμανση: Μετά την ολοκλήρωση της προσευχής οι θύρες εισόδου-εξόδου θα παραμένουν κλειστές και δε θα επιτρέπεται η είσοδος στο χώρο του σχολείου (2368/Γ2/9-1-2007 Εγκύκλιος του Υ.ΠΑΙ.Θ.Π.Α.).

Β) Αποχώρηση μαθητών ΟΛΩΝ των τμημάτων:

13.15΄(Α΄, Β΄,Γ΄,Δ΄,Ε΄&,ΣΤ΄)

Επισήμανση: Πριν από τις 08:00 και μετά τη λήξη των μαθημάτων στις 13:15 δεν υπάρχει στο σχολείο κανένα μέλος του προσωπικού αρμόδιο για την επίβλεψη των παιδιών. Συνεπώς το σχολείο δεν φέρει ευθύνη για τα παιδιά που περιμένουν, χωρίς τη δική σας επιτήρηση, έξω από την πόρτα.

Επισήμανση: Παρακαλούνται οι γονείς να αφήνουν τα παιδιά τους στην είσοδο του σχολείου και να αποχωρούν πριν την έναρξη της προσευχής, ώστε να διευκολύνεται η ομαλή λειτουργία του σχολείου. Στο διάστημα αυτό δεν επιτρέπεται η παραμονή τους μέσα στο χώρο του σχολείου. Όσον αφορά τις σχολικές τσάντες, είναι απαραίτητο να ακολουθήσουν οι γονείς τις οδηγίες του σχετικού εντύπου του υπουργείου ώστε να ελαφρύνουν οι τσάντες και να μη δημιουργούνται προβλήματα στην υγεία των μαθητών (Φ.7/531/129567/Γ1/15-10-2010 Εγκύκλιος του Υ.ΠΑΙ.Θ.Π.Α.).

 

2) Ασφάλεια μαθητών

Α) Για λόγους ασφάλειας των παιδιών σας και εύρυθμης λειτουργίας της σχολικής μονάδας οι πόρτες του σχολείου θα ανοίγουν μόνο κατά τις προαναφερθείσες ώρες αποχώρησης. Ειδικότερα οι γονείς που τα παιδιά τους παρακολουθούν το ολοήμερο πρόγραμμα, παρακαλούνται να είναι συνεπείς στο χρόνο παραλαβής των παιδιών τους.

Β) Οι μαθητές δεν επιτρέπεται για κανένα λόγο να βγαίνουν έξω από το χώρο του σχολείου κατά τη διάρκεια του σχολικού ωραρίου. Αποχώρηση μαθητή γίνεται μόνο μετά από συνεννόηση του Διεθυντή ή του δασκάλου της τάξης με τους γονείς.

Γ) Οι μαθητές δεν επιτρέπεται να έχουν στην κατοχή τους κινητά τηλέφωνα εντός του σχολικού χώρου (132328/Γ2/7-12-2006 απόφαση του Υ.ΠΑΙ.Θ.Π.Α.).

 

3) Ρύθμιση θεμάτων υγείας

Α) Όταν ένας μαθητής απουσιάζει τρεις ή περισσότερες ημέρες, συνιστάται η προσκόμιση από τους γονείς ιατρικής βεβαίωσης, έτσι ώστε να προστατεύεται η υγεία των άλλων μαθητών. Εάν απουσιάζει για άλλους λόγους, οι γονείς υποχρεούνται να ενημερώνουν εγκαίρως το σχολείο.

Β) Παρόλο που το εκπαιδευτικό προσωπικό δεν επιτρέπεται να χορηγεί οποιοδήποτε φαρμακευτικό σκεύασμα στα παιδιά σας (Φ.7/488/123316/Γ1/4-10-2010 Εγκύκλιος του Υ.ΠΑΙ.Θ.Π.Α.), εντούτοις κρίνεται σκόπιμο να ενημερώνεται για: α) ευαισθησίες ή αλλεργίες των παιδιών σε φάρμακα ή τροφές και β) τυχόν ιατρική αγωγή στην οποία υποβάλλονται ή κάποιο πρόβλημα που υπάρχει και το οποίο μπορεί να επηρεάσει την ψυχοπνευματική εξέλιξή τους.

 

4) Άλλα θέματα

Α) Για οποιοδήποτε παιδαγωγικό ή μαθησιακό θέμα μπορείτε να απευθύνεστε στον εκπαιδευτικό της τάξης ή της ειδικότητας.

Β) Για τους μαθητές των τάξεων Α΄, Γ΄ και Ε΄ απαιτείται η προσκόμιση Ατομικού Δελτίου Υγείας (Κοινή Υπουργική Απόφαση του Υπουργείου Παιδείας και του Υπουργείου Υγείας 58410/Γ4/14 Ιουνίου 2005, ΦΕΚ 859/23 Ιουνίου 2005). Για τους μαθητές των τάξεων Β΄, Δ΄ και ΣΤ΄ απαραίτητο στοιχείο για τη συμμετοχή τους στο μάθημα της φυσικής αγωγής είναι η ιατρική γνωμάτευση από παιδίατρο κ.ά. που παρακολουθεί την κατάσταση της υγείας τους (εγκύκλιοι Υ.ΠΑΙ.Θ.Π.Α. Φ.33/688/Γ4/916 /11.11.86 και Γ4/1129-1130/04-10-1989. Γ)

Μέσω της ιστοσελίδας του σχολείου (https://blogs.sch.gr/dimnvras/) μπορείτε να ενημερώνεστε καθημερινά για θέματα λειτουργίας του σχολείου αλλά και να μοιράζεστε κάποιες από τις εμπειρίες των παιδιών σας.

Η Διεύθυνση και ο Σύλλογος Διδασκόντων του σχολείου είναι πρόθυμοι να συνεργαστούν μαζί σας για την επίλυση οποιουδήποτε προβλήματος, ώστε να επιτευχθούν οι κοινοί στόχοι. 
Ευχόμαστε ολόθερμα υγεία σε εσάς και στα παιδιά σας.

 

Με εκτίμηση

Ο Διευθυντής                                         Ο Σύλλογος Διδασκόντων

Γιουρούκης  Ευστράτιος

Δημοσιεύθηκε στην Κανονισμός λειτουργίας. Αποθηκεύστε τον μόνιμο σύνδεσμο.

Αφήστε μια απάντηση