Εγγραφές στο Ολοήμερο Τμήμα του Σχολείου μας για το σχολικό έτος 2022-2023

Για να συγκροτηθεί/ούν και να λειτουργήσει/ουν τμήμα/ τμήματα Ολοήμερου Προγράμματος  στο σχολείο μας απαιτείται εγγραφή τουλάχιστον δέκα (10) μαθητών/τριών. 

Σε περίπτωση υποβολής εκπρόθεσμης αίτησης εγγραφής στο Ολοήμερο Πρόγραμμα των σχολικών μονάδων,  μετά τη λήξη του διδακτικού έτους, απαιτείται η γραπτή έγκριση του Διευθυντή Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Αργολίδας.

Η φοίτηση των μαθητών/τριών του Ολοήμερου Προγράμματος και της Πρωινής Ζώνης διακόπτεται:
α) όταν ο/η μαθητής/τρια συμπληρώσει 15 συνεχόμενες απουσίες, οι οποίες δε δικαιολογούνται από ιατρική γνωμάτευση,
β) όταν ο γονέας/ κηδεμόνας του ζητήσει τη διακοπή της φοίτησης με γραπτή αίτησή του και
γ) όταν ο γονέας/ κηδεμόνας δεν επικαιροποιήσει την εγγραφή του/της μαθητή/τριας κατά το β΄ 15/νθήμερο του Νοεμβρίου και το α΄ 15/νθήμερο του Φεβρουαρίου.

ΠΡΟΣΟΧΗ!

Οι μαθητές/τριες εγγράφονται στο Ολοήμερο Πρόγραμμα κατόπιν σχετικής αίτησης-δήλωσης των γονέων/κηδεμόνων τους μέχρι την Παρασκευή 13 Μαΐου 2022. Οι ενδιαφερόμενοι γονείς/κηδεμόνες παρακαλούνται να επικοινωνήσουν με το σχολείο είτε τηλεφωνικά, είτε με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο για να τους διαβιβάσουμε τη σχετική αίτηση-δήλωση.

Μπορείτε να κατεβάσετε την Αίτηση-Δήλωση εδώ .

 

Με εκτίμηση

Ο Διευθυντής του Σχολείου

Σουλάνδρος Σ. Παναγιώτης, MEd