Αφίσα «Ρομανί & Ελληνικά»

romani ellinika
Στα πλαίσια δραστηριοτήτων γλωσσικής επίγνωσης, τα παιδιά της τάξης υποδοχής δημιούργησαν την αφίσα με τίτλο «Ρομανί & Ελληνικά», στην οποία παρουσιάζουν φράσεις και λέξεις υψηλής συχνότητας και στις δύο γλώσσες.
Αυτή τους η ενασχόληση θεωρούμε ότι ίσως συνέβαλε, πέρα από την καλλιέργεια φωνολογικής ενημερότητας, στην αυτοεκτίμησή τους και γενικότερα στον αμοιβαίο σεβασμό των παιδιών της σχολικής κοινότητας.
Αγγελική Γαλανάκη
ΤΜΗΜΑ  ΥΠΟΔΟΧΗΣ  ΖΕΠ