Εκδηλώσεις για την επέτειο του Πολυτεχνείου

Αγαπητοί γονείς και κηδεμόνες,
Ο Σύλλογος Διδασκόντων του σχολείου μετά την σχετική εισήγηση του Διευθυντή του Σχολείου και αφού έλαβε υπόψη του τα κατωτέρω:
1. Τη σχετική εγκύκλιο του ΥΠΑΙΘ με αριθμό Φ1/141444/Δ2/04-11-2021 με Θέμα: «Εκδηλώσεις για την επέτειο του Πολυτεχνείου σχολικού έτους 2021-22»
αποφασίζει,
Ομόφωνα
1. Να πραγματοποιηθούν οι εορταστικές εκδηλώσεις σε κάθε τμήμα με την ευθύνη των εκπαιδευτικών που διδάσκουν τη συγκεκριμένη ώρα.
2. Να αποχωρήσουν οι μαθητές και μαθήτριες του πρωινού και του ολοήμερου τμήματος στις 9:45π.μ. με τη λήξη των πρώτων δύο διδακτικών ωρών.
3. Να ειδοποιηθεί η ΚΤΕΛ ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ Α.Ε. για την πρόωρη αποχώρηση των μαθητών των μαθητικών δρομολογίων προς Μύλους Αργολίδας και τον οικισμό Καρακάξα Νέας Κίου.
4. Να ειδοποιηθούν οι γονείς και κηδεμόνες για την ώρα αποχώρησης των μαθητών και μαθητριών με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο, με ανάρτηση στην Ιστοσελίδα του σχολείου και με δημοσίευση στη σελίδα του Συλλόγου Γονέων και Κηδεμόνων σε γνωστή σελίδα κοινωνικής δικτύωσης.

Με Εκτίμηση
Ο Σύλλογος Διδασκόντων και ο Διευθυντής