Ασφάλεια στο διαδίκτυο

Η 6η Φεβρουαρίου είναι αφιερωμένη σε δράσεις που αφορούν στην ασφαλή πλοήγηση στο διαδίκτυο. Στο πνεύμα αυτό, οργανώθηκε στο σχολείο μια παρουσίαση που συνδυάστηκε με συζήτηση και καταγραφή των κινδύνων που κρύβει το διαδίκτυο. Παράλληλα αναφέρθηκαν τρόποι αντιμετώπισης των κινδύνων καθώς και οι θετικές πλευρές του διαδικτύου. Οι μαθητές επίσης παρακολούθησαν διάφορα ενημερωτικά βίντεο. Στις ακόλουθες διευθύνσεις μπορείτε να βρείτε σχετικό υλικό μέρος αυτού που παρουσιάστηκε στο σχολείο.