Εγγραφές μαθητών

Ανοίξτε το συννημμένο έγγραφο που ακολουθεί ώστε να ενημερωθείτε σχετικά με τις εγγραφές μαθητών στο Δημοτικό Σχολείο.

2016-17 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΕΓΓΡΑΦΕΣ