Μουσειοσκευές στο σχολείο μας

Στο σχολείο μας είχαμε τη χαρά να «φιλοξενήσουμε» 2 μουσειοσκευές του Κυκλαδικού Μουσείου, ευγενική χορηγία της Raykap.

Οι μαθητές της Γ’ τάξης, οι οποίοι διδάσκονται στο μάθημα της Ιστορίας τον Κυκλαδικό πολιτισμό είχαν την ευκαιρία να δουν από κοντά και να αγγίξουν πιστά αντίγραφα των ευρημάτων του Κυκλαδικού πολιτισμού. Παράλληλα οι Μουσειοσκευές συνοδεύονταν από πλούσιο ενημερωτικό υλικό και ερωτηματολόγια. Οι μαθητές εμπλούτισαν τις γνώσεις τους ενώ προγραμματίζονται σχετικές δραστηριότητες εικαστικής φύσης που θα βοηθήσουν στην καλύτερη βιωματική προσέγγιση του θέματος.IMG_1154 IMG_1155

Αφήστε μια απάντηση