Αγγλικά

 

Happy School year!

English image

ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΤ ΤΑΞΗ

ΒΑΘΜΟΙ ΤΩΝ ΕΠΙΘΕΤΩΝ

Α. Συμπλήρωσε το Συγκριτικό και Υπερθετικό βαθμό των παρακάτω επιθέτων.
Example: new – _____ – _______Answer: new – newer newest
1) old -………………….. – …………………………………..
2) thin -…………………. – …………………………………..
3) difficult -…………………. – ……………………………..
4) large -…………………. – ………………………………..
5) heavy-…………………. – …………………………………..
6) big -…………………. – …………………………………….
7) easy -…………………. – …………………………………..
8) dry-…………………. – …………………………………..
9) delicate-…………………. – …………………………………..
10) interesting – …………………. – ……………………………
11)……………….. – longer – ……………………………..
12) …………………- …………………………………. – fiercest
13) modern -………………………….. – …………………………………….
14) …………………….- ………………………- nicest
15) …………………….- ………………………- nearest
16)……………………. – ………………………- flattest
17) popular -………………………………… – ………………………………..
18) lovely- …………………………….. – ………………………………
19) wild- ………………………………- ……………………………..
20) exciting -…………………………………… – …………………………………….

B.

Βάλε το επίθετο με τα έντονα γράμματα από την πρώτη στη δεύτερη πρόταση στο σωστό αριθμό (συγκριτικό ή υπερθετικό)rlative).
Example: I have a fast car, but my friend has a ______ car.

Answer: I have a fast car, but my friend has a faster car.

1) This is a nice cat. It’s…………………………….. than my friend’s cat.
2) Here is Emily. She’s six years old. Her brother is nine, so he is ………………………………
3) This is a difficult exercise. But the exercise with an asterisk (*) is the ……………………………..exercise on the worksheet.
4) He has an interesting hobby, but my sister has the ……………………………..hobby in the world.
5) In the last holidays I read an adventurous book, but father gave me an even ……………………………..one last weekend.
6) School is boring, but homework is ……………………………..than school.
7) Skateboarding is a dangerous hobby. Bungee jumping is ……………………………..than skateboarding.
8) This magazine is cheap, but that one is…………………………….. .
9) We live in a small house, but my grandparents’ house is even…………………………….. than ours.
10) My father is heavy. My uncle is ……………………………..than my father.
11) The test in Geography was easy, but the test in Biology was…………………………….. .
12) Florida is sunny. Do you know the…………………………….. place in the USA?
13) Stan is a successful sportsman, but his sister is…………………………….. than Stan.
14) My mother has a soft voice, but my teacher’s voice is…………………………….. than my mother’s.
15) Amy has a beautiful baby, but my daughter has the ……………………………..baby on earth.
16) I live in a large family, but my grandfather lived in a…………………………….. family.
17) Lucy is clever, but Carol is ……………………………..than Lucy.
18) Have you visited the old castle? It was the ……………………………..castle we visited during our holidays

 

Για περισσότερη εξάσκηση επισκεφτείτε τους ιστότοπους:

http://www.agendaweb.org/

http://www.englisch-hilfen.de/en/exercises_list/alle_grammar.htm

http://www.englisch-hilfen.de/en/exercises_list/alle_words.htm

Για ευχάριστη εξάσκηση με παιχνίδια και πολλές διαδραστικές ασκήσεις επισκεφτείτε:

http://www.eslgamesplus.com/

καθώς και τον επίσημο ιστότοπο του Βρετανικού Συμβουλίου:

http://learnenglishkids.britishcouncil.org/en/

 

 

 

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *