ερωτηματολογιο

Ερωτηματολόγιο για την ιστορία του σχολείου

οι πρώτοι κάτοικοι της Νέας Φιλαδέλφειας ήταν πρόσφυγες από τη Μικρά Ασία και τη Θράκη το 1922.

Πότε και πού λειτούργησε το πρώτο σχολείο του χωριού;

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

Πότε χτίστηκε το σημερινό κτήριο;

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Τι υλικά χρησιμοποιήθηκαν; Πόσο είναι το πάχος των τοίχων;

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

Πόσους χώρους διέθετε;

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

Πότε κτίστηκε

 » (συνέχεια…)