ΤΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΜΑΣ

ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2023-2024

Προϊστάμενος Σχολείου-δάσκαλος Ε-ΣΤ τάξης  :Παπαγγελής Άγγελος

Δάσκαλος Γ-Δ τάξης: Κωτόπουλος Βσίλειος

Δασκάλα Α-Β τάξης: Πετίδου Μαρία

Δασκάλα Φυσικής Αγωγής: Σαββοπούλου Πηνελόπη

Δασκάλα Εικαστικών: Πέσχου Σεβαστή

Δασκάλα Μουσικής: Καλογρούλη Σοφία

Δάσκαλος ΠΛηροφορικής: Τσαμόγλου Καρυοφύλλης

Δασκάλα Αγγλικών:Καρατζά Ελισάβετ