Δημιουργία εκπαιδευτικού παιχνιδιού στην Βυζαντινή Ιστορία από την εκπαιδευτικό και τους μαθητές-τριες  της Ε΄τάξης.