Λαμβάνοντας υπόψη τις   εξαιρετικά δύσκολες  συνθήκες  λόγω του Covid19, το Υπουργείο Παιδείας αποφάσισε παράταση στις  εγγραφές μαθητών στα Δημοτικά σχολεία για το σχολικό έτος 2021-22, μέχρι και την Τετάρτη 31 Μαρτίου .