Σας ενημερώνουμε ότι η βαθμολογία για το Α΄τρίμηνο εστάλη σήμερα 21 -12-2020 στα μέηλ των γονέων -κηδεμόνων των μαθητών μας.