δωρεάν δεδομένα για την εξ αποστάσεως εκπαίδευση

Για όσους μαθητές χρησιμοποιούν κινητό τηλέφωνο για να συνδεθούν στην eclass – webex , σας ενημερώνουμε ότι μπορούν να χρησιμοποιούν τα δεδομένα δωρεάν. Παρακαλώ, ανοίξτε το σύνδεσμο και διαβάστε την ανακοίνωση.