Ενημερώνουμε ότι η χρήση μη ιατρικής μάσκας καθίσταται υποχρεωτική σύμφωνα με την Κοινή  Υπουργική Απόφαση για τους μαθητές , εκπαιδευτικούς και το λοιπό προσωπικό .

(ΦΕΚ 3780/τ.Β΄/8-9-2020)