Οι ημερομηνίες για το πρόγραμμα η τσάντα στο σχολείο είναι οι παρακάτω:

11 Οκτωβρίου

8, 29 Νοεμβρίου

6, 20 Δεκεμβρίου

10, 31 Ιανουαρίου

7, 28 Φεβρουαρίου

6,27 Μαρτίου

3 Απριλίου

8,29 Μαΐου

5 Ιουνίου