Το νέο σχολικό έτος οι μαθητές θα αφήνουν δύο Σαββατοκύριακα τον μήνα την τσάντα στο σχολείο.

H τσάντα των μαθητών  θα παραμένει στο σχολείο την Παρασκευή και συγκεκριμένα τις εξής ημερομηνίες:

 

 

8/2 και 22/2

8/3 και 22/3

5/4 και 19/4

10/5 και 24/5

7/6