Επαναλειτουργία Σχολείου

Αγαπητοί/ές, το πρόγραμμα του σχολείου διαμορφώνεται, με ομόφωνη απόφαση του Συλλόγου Διδασκόντων, που υπαγορεύεται από την εγκύκλιο Αρ. Πρωτ. 797/ΓΔ4, Αθήνα 05-01-2021 του Υπουργείου, ως εξής: Α΄ & Β΄ προσέλευση 8:00 και αποχώρηση 13:00, Γ΄ & Δ΄ προσέλευση 8:10 και αποχώρηση 13:10 και Ε΄ & Στ΄ προσέλευση 8:15 και αποχώρηση 13:15. Οι προσαρμογές συν-φοίτησης αδελφών συντονίζονται προς το μικρότερο παιδί σε συνεννόηση με τους Εκπαιδευτικούς και τη  Διεύθυνση. Τα παιδιά που μεταφέρονται με ΤΑΧΙ, σε αποστάσεις, περιμένουν στο χώρο του Υπόστεγου την αποχώρησή τους. Το ολοήμερο και η πρωινή ζώνη θα λειτουργήσουν κανονικά.

Δημοσιεύθηκε στην Χωρίς κατηγορία. Αποθηκεύστε τον μόνιμο σύνδεσμο.