Δικαιολογητικά εγγραφής στην Α΄ τάξη του Γυμνασίου των παιδιών της Στ΄ τάξης του σχολείου μας

Για την εγγραφή στην Α΄ τάξη του Γυμνασίου την επόμενη σχολική χρονιά ο/η γονέας/κηδεμόνας κάθε μαθητή/τριας καταθέτει, εντός του μηνός Δεκεμβρίου του διανυόμενου σχολικού έτους, ύστερα από την πρόσκληση Φ.19/22248/2-12-20 Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Αχαΐας, στον Δ/ντή του Δημοτικού Σχολείου, στο οποίο φοιτά ο/η μαθητής/τρια, α) υπεύθυνη δήλωση μόνιμης κατοικίας, συνοδευόμενη από β) αποδεικτικό κατοικίας. Θα πρέπει να σταλούν με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο στο διεύθυνση mail@dim-mintil.ach.sch.gr Στην περίπτωση που δεν σας είναι δυνατή η ηλεκτρονική αποστολή της δήλωσης και του αντίστοιχου αποδεικτικού, επικοινωνήστε στο τηλ 2610520596 για να το ρυθμίσουμε! (λόγω διευρυμένου ωραρίου του σχολείου για την εξ αποστάσεως εκπαίδευση, οι ώρες που φροντίζουμε να υπάρχει φυσική παρουσία στο σχολείο είναι τουλάχιστον δυο ώρες πριν την έναρξή της 11:20-13:20)

Από το σχολείο

Υ.Γ.: Στην περίπτωση που δεν γίνει κατορθωτό αυτό, θα υποβληθεί ο πίνακας, από πλευράς σχολείου, χωρίς δικαιολογητικά, με την διεύθυνση που είναι δηλωμένη στο πληροφοριακό σύστημα my school, κατά τα έτη που φοιτά το παιδί στο σχολείο, με την ανάλογη παρατήρηση

Δημοσιεύθηκε στην Χωρίς κατηγορία. Αποθηκεύστε τον μόνιμο σύνδεσμο.