Διαδικασία Εγγραφών στην Α΄ Τάξη του Δημοτικού Σχολείου

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΜΙΝΤΙΛΟΓΛΙΟΥ, ΑΓ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΊΝΟΥ 86, ΤΚ 26500, ΤΗΛ. 2610520596, email: mail@dim-mintil.ach.sch.gr, Από 15 έως και 29 Μαΐου 2019 από τις 09:00 – 12:00 θα πραγματοποιηθούν οι εγγραφές στο Σχολείο μας για το σχολικό έτος 2020-2021. Καλούνται οι γονείς και οι κηδεμόνες που τα παιδιά τους γεννήθηκαν από 1-1-2014 έως και 31-12-2014 να κάνουν αίτηση εγγραφής για να φοιτήσουν στην Α’ τάξη κατά το σχολικό έτος 2020-21. Εγγραφές μετά τις 30 Μαΐου θεωρούνται εκπρόθεσμες και χρειάζονται την έγκριση του Διευθυντή Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης. Επισημαίνεται ότι : Το Σχολείο μας λειτουργεί με ολοήμερο πρόγραμμα. Αν ενδιαφέρεστε ζητήστε την αντίστοιχη αίτηση προσέχοντας να συμπληρώσετε την ώρα αποχώρησης του παιδιού (15:00 ή 16:00) και αν επιθυμείτε να ενταχθεί και στην πρωινή ζώνη υποδοχής! Δεν χρειάζεται να προσκομίσετε πιστοποιητικά γέννησης των παιδιών. Τα πιστοποιητικά αναζητούνται με επώνυμο & όνομα μαθητή, όνομα πατέρα, όνομα μητέρας, ημερομηνία γέννησής του από το σχολείο. Οι γονείς θα προσκομίσουν το βιβλιάριο υγείας του παιδιού και θα παραλάβουν το Ατομικό Δελτίο Υγείας Μαθητή (Α.Δ.Υ.Μ.) Παρακαλείσθε να καταθέσετε αποδεικτικό στοιχείο από το οποίο διαπιστώνεται η διεύθυνση κατοικίας του μαθητή (λογαριασμοί ΔΕΗ, ΕΥΔΑΠ, σταθερού τηλεφώνου). Λόγω της πανδημίας του κορονοϊού θα πρέπει να αποφευχθεί ο συνωστισμός και να τηρηθούν όλα τα μέτρα ασφαλείας που προβλέπονται από την Πολιτεία.

Δημοσιεύθηκε στην Χωρίς κατηγορία. Αποθηκεύστε τον μόνιμο σύνδεσμο.