Ενδοσχολικές επιμορφώσεις στο πλαίσιο αξιολόγησης της σχολικής μονάδας

Στο πλαίσιο της εσωτερικής αξιολόγησης της σχολικής μονάδας, τη σχολική χρονιά 2023-2024, η Ομάδα Δράσης του άξονα 8 «Συμμετοχή των εκπαιδευτικών σε επιμορφωτικές δράσεις» οργάνωσε και παρουσίασε τέσσερις ενδοσχολικές επιμορφώσεις σε διακριτές θεματικές ενότητες, οι οποίες υλοποιήθηκαν στον χώρο της σχολικής μονάδας, και συγκεκριμένα στη Δ΄ τάξη.

Η 1η Επιμορφωτική Δράση πραγματοποιήθηκε στις 30/01/2024 με θέμα «Τρόποι ενεργητικής εμπλοκής των μαθητών στη μάθηση και τη συμβολή της στη διαχείριση της τάξης» με εισηγήτρια την εκπαιδευτικό Τριάντη Παρθένα (ΠΕ70).

πενια 2 πενια

Η 2η Επιμορφωτική Δράση πραγματοποιήθηκε στις 29/02/2024 με θέμα «Διδακτικές προσεγγίσεις και αποτελεσματικές στρατηγικές μάθησης για την ενίσχυση της παραγωγής γραπτού λόγου των μαθητών/τριών με μαθησιακές δυσκολίες» με εισηγήτρια την εκπαιδευτικό Βαχανελίδου Ελίνα (ΠΕ70).

ελινα 2 ελινα 2β

Η 3η Επιμορφωτική Δράση πραγματοποιήθηκε στις 28/03/2024 με θέμα «Η τεχνική των ιστοριών ως εργαλείο διδασκαλίας» με εισηγήτρια την εκπαιδευτικό Γκαβούνου Χρυσούλα (ΠΕ06).

χρυσπυλα 2 χρυσπυλα

Η 4η Επιμορφωτική Δράση πραγματοποιήθηκε στις 18/04/2024 με θέμα «Διαχείριση συγκρούσεων στο σχολικό περιβάλλον» με εισηγήτρια την εκπαιδευτικό Βαχανελίδου Ελίνα (ΠΕ70).

ελινα 4 ελινα 4β