Οι εκπαιδευτικοί

ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2023-24
Διευθύντρια Δέσποινα Παπαβασιλείου
Α-Β Πόπη Μωυσιάδου
Γ Αικατερίνη Καραγιαννίδου
Δ Αικατερίνη Τρυφωνίδου
Ε-ΣΤ Μαρία Μπαλλή
Αγγλικά Γεωργία Δουίτση
Γερμανικά  Ελένη Κουζούφη
Φ. Αγωγή Δέσποινα Παπαβασιλείου
Εικαστικά Ραφαέλα Βήτα
Θεατρική Αγωγή Αναστασία Γεωργιάδου
Τμήμα Ένταξης Μαρία Βέσκου
Τεχνολογίες Πληροφορίας και Επικοινωνίας
Ολοήμερο Αντώνιος Κρόντσης