Ανάπτυξη ψυχοκοινωνικών δεξιοτήτων

FotoJet

Για την ανάπτυξη των ψυχοκοινωνικών δεξιοτήτων στην Γ τάξη και στη θεματική ενότητα “Συναισθήματα” γνωρίσαμε το συναίσθημα της αισιοδοξίας ενώ για την θεματική ενότητα “Επικοινωνία” μιλήσαμε για τις πράξεις αλληλεγγύης.
Στη Δ΄ τάξη για την ανάπτυξη των ψυχοκοινωνικών δεξιοτήτων στη θεματική ενότητα “Συναισθήματα” ακούσαμε 4 μελωδίες και μιλήσαμε για το συναίσθημα που δημιουργεί το ίδιο το μουσικό ερέθισμα στον κάθε ένα από εμάς. Στόχος της δράσης ήταν να καταλάβουμε πως οι άνθρωποι έχουμε ατομικές διαφορές στην έκφραση του συναισθήματος.