Εργαστήρι Νο 2

…υλοποίησαν μαθητές, εκπαιδευτικοί και γονείς Δ τάξης!