«

»

Φεβ 21

ΕΓΓΡΑΦΕΣ ΣΤΗΝ Α΄ ΤΑΞΗ (Σχ. Έτος 2022-2023)

Στην Α΄ τάξη Δημοτικού εγγράφονται υποχρεωτικά οι μαθητές/τριες  που συμπληρώνουν την ηλικία των έξι (6) ετών (έτος γέννησης 2016).

Οι εγγραφές γίνονται από 1 έως 20 Μαρτίου 2022.
Δικαιολογητικά που απαιτούνται για την εγγραφή είναι τα εξής:

  1. Πιστοποιητικό γέννησης του παιδιού. (Αναζητείται από το σχολείο μέσω του συστήματος Myschool).
    2.  Επίδειξη του Βιβλιαρίου Υγείας του παιδιού ή προσκόμιση άλλου στοιχείου, στο οποίο φαίνεται ότι έγιναν τα προβλεπόμενα   εμβόλια.
    3.    Αποδεικτικό στοιχείο διεύθυνσης κατοικίας (υπεύθυνη δήλωση του γονέα ή κηδεμόνα ή οποιοδήποτε άλλο στοιχείο που αποδεικνύει τη διεύθυνση κατοικίας του μαθητή/τριας κατά την κρίση  του Διευθυντή του Δημοτικού Σχολείου. π.χ. λογαριασμός ΔΕΗ, ύδρευσης, σταθερού τηλεφώνου, μισθωτήριο συμβόλαιο κατοικίας κλπ).
    4.    Βεβαίωση Παρακολούθησης Δημόσιου ή Ιδιωτικού Νηπιαγωγείου ( Εκδίδεται από το Νηπιαγωγείο).

 

α. Η Βεβαίωση Παρακολούθησης στο νηπιαγωγείο εκδίδεται με τη λήξη της διδασκαλίας των μαθημάτων  και διαβιβάζεται αυτεπάγγελτα από το Νηπιαγωγείο στο Δημοτικό σχολείο εγγραφής του μαθητή.

β. Μέχρι την ημερομηνία έκδοσης της «Βεβαίωσης Παρακολούθησης», το νηπιαγωγείο εκδίδει

«Βεβαίωση Φοίτησης» η οποία θα προσκομιστεί από γονέα ή κηδεμόνα του μαθητή για την εγγραφή του στο δημοτικό

  1. Ατομικό Δελτίο Υγείας του Μαθητή (Α.Δ.Υ.Μ.), το οποίο αντικατέστησε τα πιστοποιητικά οδοντολογικής, καρδιολογικής και οφθαλμολογικής εξέτασης.

(Προσκομίζεται μέχρι και τις πρώτες ημέρες του Σεπτεμβρίου).

Ο  ΔΝΤΗΣ

Top
Αλλαγή μεγέθους γραμματοσειράς
Αντίθεση
Μετάβαση σε γραμμή εργαλείων