ΠΡΩΤΗ ΑΣΚΗΣΗ ΕΤΟΙΜΟΤΗΤΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΣΕΙΣΜΟΥ

Σήμερα Τετάρτη 13 Οκτωβρίου 2021 πραγματοποιήθηκε για όλες τις τάξεις του σχολείου μας η πρώτη άσκηση ετοιμότητας για την αντιμετώπιση έκτακτης ανάγκης σε περίπτωση σεισμού, για το σχολικό έτος 2021-2022.

Στο σχολείο μας εφαρμόζεται και βελτιώνεται κάθε χρόνο ειδικό σχέδιο ετοιμότητας, με ευθύνη του Συλλόγου Διδασκόντων, για το οποίο πραγματοποιούνται τουλάχιστον τρεις(3) ασκήσεις έκτακτης ανάγκης ανά σχολικό έτος.

Το σχέδιο περιλαμβάνει ενέργειες προ του σεισμού, ορισμό αρμοδιοτήτων του προσωπικού, ενέργειες κατά τη διάρκεια του σεισμού, ενέργειες μετά το τέλος της δόνησης, καθορισμό τόπου συγκέντρωσης των μαθητών/τριών. Στο πλαίσιο της λήψης μέτρων για τον περιορισμό της διασποράς του COVID-19 η άσκηση πραγματοποιήθηκε χωριστά για την ομάδα των μικρών τάξεων και χωριστά για την ομάδα των μεγάλων τάξεων, και στις δύο περιπτώσεις πριν από το πρώτο διάλειμμα.

Κατά τη διάρκεια της άσκησης ετοιμότητας, όλα τα παιδιά, με τη βοήθεια των δασκάλων τους, εφάρμοσαν όλα όσα προβλέπονταν από το σχέδιο και συγκεντρώθηκαν στους προκαθορισμένους χώρους για κάθε τάξη στο προαύλιο του σχολείου, τηρώντας και τις απαραίτητες αποστάσεις, στο πλαίσιο λήψης μέτρων για τον περιορισμό της διασποράς του ιού COVID-19.