ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΨΥΧΟΛΟΓΟΥ ΣΤΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΜΑΣ

Αγαπητοί γονείς,
σας ενημερώνουμε ότι τοποθετήθηκε για το σχολικό έτος 2021-2022 Σχολικός Ψυχολόγος ο οποίος κάθε Πέμπτη θα βρίσκεται  στο σχολείο μας και θα προάγει την ψυχοσυναισθηματική, κοινωνική και γνωστική ανάπτυξη των μαθητών, τη συναισθηματική ισορροπία και την ενδυνάμωση όλων των εμπλεκομένων στην εκπαιδευτική διαδικασία.
Ο ρόλος του είναι συμβουλευτικός, υποστηρικτικός και θεραπευτικός προς τους μαθητές, τις οικογένειες τους και το εκπαιδευτικό προσωπικό του σχολείου με απόλυτη  τήρηση του απορρήτου. Επίσης σχεδιάζει και εφαρμόζει προγράμματα πρόληψης και προαγωγής της ψυχικής υγείας και διευκολύνει τη συνεργασία, επικοινωνία και αλληλεπίδραση των μαθητών και των οικογενειών τους.
Όσοι γονείς επιθυμούν να συναντηθούν με τον Ψυχολόγο θα πρέπει να επικοινωνήσουν με την Διευθύντρια του Σχολείου.

 

          Από τη Διεύθυνση του Σχολείου