«Η ΤΣΑΝΤΑ ΣΤΟ ΣΧΟΛΕΙΟ» ΓΙΑ ΤΟ ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2021-22

 

Για το σχολικό έτος 2021-22 η δράση «Παραμονή των διδακτικών βιβλίων στο Δημοτικό Σχολείο για τουλάχιστον δύο (2) Σαββατοκύριακα το μήνα» ΥΑ 217785/Δ1/18-12-2018 ΦΕΚ 6014Β/2018 αναστέλλεται λόγω συνθηκών COVID-19.

Από τη Διεύθυνση του Σχολείου