Πρόγραμμα για τη σύγχρονη εξ αποστάσεως εκπαίδευση

Ακολουθεί το πρόγραμμα της κάθε τάξης:

Πρόγραμμα Α τάξης

ΩΡΕΣ ΔΕΥΤΕΡΑ ΤΡΙΤΗ ΤΕΤΑΡΤΗ ΠΕΜΠΤΗ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
14:10 – 14:40 ΑΓΓΛΙΚΑ ΓΥΜΝΑΣΤΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ ΓΛΩΣΣΑ ΓΛΩΣΣΑ
14:50 – 15:20 ΓΛΩΣΣΑ Τ.Π.Ε. ΓΛΩΣΣΑ ΓΛΩΣΣΑ ΓΛΩΣΣΑ
15:30 – 16:00 ΓΛΩΣΣΑ ΓΛΩΣΣΑ ΜΟΥΣΙΚΗ ΜΕΛ. ΠΕΡΙΒ. ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ
16:10 – 16:40 ΓΥΜΝΑΣΤΙΚΗ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ Θ.ΑΓΩΓΗ ΓΥΜΝΑΣΤΙΚΗ ΑΓΓΛΙΚΑ
16:50 – 17:20 ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΜΕΛ. ΠΕΡΙΒ. ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΜΕΛ. ΠΕΡΙΒ.

 

Πρόγραμμα Β τάξης

ΩΡΕΣ ΔΕΥΤΕΡΑ ΤΡΙΤΗ ΤΕΤΑΡΤΗ ΠΕΜΠΤΗ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
14:10 – 14:40 ΓΛΩΣΣΑ ΓΛΩΣΣΑ ΓΛΩΣΣΑ ΓΛΩΣΣΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ
14:50 – 15:20 ΑΓΓΛΙΚΑ ΓΛΩΣΣΑ ΓΛΩΣΣΑ ΓΛΩΣΣΑ ΓΥΜΝΑΣΤΙΚΗ
15:30 – 16:00 ΓΥΜΝΑΣΤΙΚΗ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ Θ. ΑΓΩΓΗ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΓΛΩΣΣΑ
16:10 – 16:40 ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΜΕΛ. ΠΕΡΙΒ. ΜΟΥΣΙΚΗ ΑΓΓΛΙΚΑ ΓΛΩΣΣΑ
16:50 – 17:20 ΕΙΚΑΣΤΙΚΑ ΓΥΜΝΑΣΤΙΚΗ ΤΠΕ ΜΕΛ. ΠΕΡΙΒ. ΜΕΛ. ΠΕΡΙΒ.

 

Πρόγραμμα Γ τάξης

ΩΡΕΣ ΔΕΥΤΕΡΑ ΤΡΙΤΗ ΤΕΤΑΡΤΗ ΠΕΜΠΤΗ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
14:10 – 14:40 ΓΛΩΣΣΑ ΓΛΩΣΣΑ ΓΛΩΣΣΑ ΤΠΕ ΓΛΩΣΣΑ
14:50 – 15:20 ΓΛΩΣΣΑ ΓΛΩΣΣΑ Θ. ΑΓΩΓΗ ΑΓΓΛΙΚΑ ΓΛΩΣΣΑ
15:30 – 16:00 ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΓΥΜΝΑΣΤΙΚΗ ΙΣΤΟΡΙΑ ΜΟΥΣΙΚΗ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ
16:10 – 16:40 ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΓΥΜΝΑΣΤΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ ΙΣΤΟΡΙΑ
16:50 – 17:20 ΑΓΓΛΙΚΑ ΜΕΛ. ΠΕΡΙΒ. ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΑΓΓΛΙΚΑ

 

Πρόγραμμα Δ τάξης

ΩΡΕΣ ΔΕΥΤΕΡΑ ΤΡΙΤΗ ΤΕΤΑΡΤΗ ΠΕΜΠΤΗ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
14:10 – 14:40 ΓΛΩΣΣΑ ΓΛΩΣΣΑ ΓΛΩΣΣΑ ΓΛΩΣΣΑ ΓΛΩΣΣΑ
14:50 – 15:20 ΓΛΩΣΣΑ ΓΛΩΣΣΑ ΓΛΩΣΣΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΑΓΓΛΙΚΑ
15:30 – 16:00 ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΤΠΕ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ
16:10 – 16:40 ΑΓΓΛΙΚΑ ΓΥΜΝΑΣΤΙΚΗ ΜΕΛ. ΠΕΡΙΒ. ΜΟΥΣΙΚΗ ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΑ
16:50 – 17:20 ΓΥΜΝΑΣΤΙΚΗ ΙΣΤΟΡΙΑ Θ. ΑΓΩΓΗ ΑΓΓΛΙΚΑ ΙΣΤΟΡΙΑ

 

Πρόγραμμα Ε τάξης

ΩΡΕΣ ΔΕΥΤΕΡΑ ΤΡΙΤΗ ΤΕΤΑΡΤΗ ΠΕΜΠΤΗ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
14:10 – 14:40 ΓΕΡΜΑΝΙΚΑ ΙΣΤΟΡΙΑ ΜΟΥΣΙΚΗ ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΑ ΓΛΩΣΣΑ
14:50 – 15:20 ΓΕΡΜΑΝΙΚΑ ΓΥΜΝΑΣΤΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ ΤΠΕ ΓΛΩΣΣΑ
15:30 – 16:00 ΑΓΓΛΙΚΑ ΓΛΩΣΣΑ ΓΛΩΣΣΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΑΓΓΛΙΚΑ
16:10 – 16:40 ΓΛΩΣΣΑ ΓΛΩΣΣΑ ΦΥΣΙΚΑ ΙΣΤΟΡΙΑ ΚΠΑ
16:50 – 17:20 ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΦΥΣΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΓΥΜΝΑΣΤΙΚΗ ΓΕΩΓΡΑΦΙΑ

 

Πρόγραμμα Στ τάξης

ΩΡΕΣ ΔΕΥΤΕΡΑ ΤΡΙΤΗ ΤΕΤΑΡΤΗ ΠΕΜΠΤΗ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
14:10 – 14:40 ΓΛΩΣΣΑ ΓΛΩΣΣΑ ΓΛΩΣΣΑ ΚΠΑ ΓΛΩΣΣΑ
14:50 – 15:20 ΓΛΩΣΣΑ ΑΓΓΛΙΚΑ ΓΛΩΣΣΑ ΓΕΩΓΡΑΦΙΑ ΓΛΩΣΣΑ
15:30 – 16:00 ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΓΥΜΝΑΣΤΙΚΗ ΑΓΓΛΙΚΑ ΓΥΜΝΑΣΤΙΚΗ
16:10 – 16:40 ΓΕΡΜΑΝΙΚΑ ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΠΕ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ
16:50 – 17:20 ΓΕΡΜΑΝΙΚΑ ΦΥΣΙΚΑ ΜΟΥΣΙΚΗ ΦΥΣΙΚΑ ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΑ

 

Αφήστε μια απάντηση