Εργαστήρια Δεξιοτήτων: Ανακαλύπτω την ταυτότητά μου

Ένας μαθητής κρατάει την μπάλα, παρουσιάζει τον εαυτό του στην ολομέλεια, λέγοντας μόνο δύο λέξεις. Στη συνέχεια πετάει την μπάλα σε άλλον συμμαθητή του. Συνεργασία κ. Γεωργίας και κ. Δημήτρη για το επιθυμητό αποτέλεσμα του παιχνιδιού.

IMG 20240119 092811 IMG 20240119 093910 IMG 20240119 093916 IMG 20240119 093937