Ο ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΜΑΣ

Δημ_Σχ_ Βελιτσών_Eσωτερικός_Κανονισμός_2023- 2024_signed  

Ο εσωτερικός κανονισμός του σχολείου μας με τις υποχρεώσεις  και τα καθήκοντα όλων μας (εκπαιδευτικών-γονέων-μαθητών).  Προς ενημέρωση και τήρηση από όλους μας.  Σας ευχαριστώ θερμά !!!!