Εγγραφές Ά Δημοτικού 2023- 2024

Κατά το σχολικό έτος 2023-2024 στην Α’ Τάξη του Δημοτικού Σχολείου θα φοιτήσουν οι μαθητές/τριες που γεννήθηκαν από 1-1-2017 έως και 31-12-2017.

Οι εγγραφές θα πραγματοποιηθούν από 1η έως και 20 Μαρτίου 2023 (13:30- 14:00)

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ:

  1. Υπεύθυνη δήλωση εγγραφής στο Δημοτικό Σχολείο
  2. Πιστοποιητικό γέννησης Δήμου ή Κοινότητας (Το αναζητά το σχολείο από το Πληροφοριακό Σύστημα Myschool.)
  3. Βεβαίωση Φοίτησης από το Νηπιαγωγείο
  4. Αποδεικτικό στοιχείο (λογαριασμός ΔΕΗ, ΟΤΕ) που αποδεικνύει την διεύθυνσή κατοικίας
  5. Α.Δ.Υ.Μ (Ατομικό δελτίο υγείας μαθητή)
  6. Βιβλιάριο Υγείας που αποδεικνύει ότι το παιδί έχει κάνει όλα τα εμβόλια που είναι ενταγμένα στο Εθνικό πρόγραμμα Εμβολιασμών.
  7. Γνωμάτευση από ΚΕΔΑΣΥ ή άλλη γνωμάτευση (εάν υπάρχει) σε περίπτωση ειδικών εκπαιδευτικών αναγκών.
  8. Αίτηση για ολοήμερο (εάν επιθυμούν)