Η πύλη XOR

Επιλογή από το βιβλίο Ψηφιακά Ηλεκτρονικά (Μέρος Α Θεωρία), Ασημάκης Α.- Μουστάκας Γ. Παπαγεώργας Π., ΟΕΔΒ.

Το βιβλίο υπάρχει  στον δικτυακό τόπο

http://www.pi-schools.gr/

και μετά στον τομέα Ηλεκτρονικής

http://www.pi-schools.gr/lessons/tee/electronic/.

Από το υπομενού  Βιβλία – ΑΠΣ – Διδακτικές Οδηγίες

http://www.pi-schools.gr/lessons/tee/electronic/biblia.php

επιλέγουμε το βιβλίο Ψηφιακά Ηλεκτρονικά.

Στην ενότητα 1.3 ΛΟΓΙΚΕΣ ΠΥΛΕΣ βρίσκουμε την παράγραφο

1.3.1 Λογικά διαγράμματα των λογικών πυλών.

Εκεί παρουσιάζονται οι λογικές πύλες, τα κυκλώματα, τα σύμβολα τους και οι πίνακες αληθείας. Επιλέγουμε προς συζήτηση την πύλη XOR.

Η πύλη XOR

Η πύλη XOR (exclusive OR) έχει δύο εισόδους και μία έξοδο που είναι “1”, αν οι δύο είσοδοι είναι διαφορετικές μεταξύ τους (για αυτό ονομάζεται και πύλη διαφωνίας ή σύγκρισης).

Πίνακας Αληθείας της πύλης XOR

A B Y=A+B
0 0 0
0 1 1
1 0 1
1 1 0

 

Παρακολουθήστε το παρακάτω βίντεο και διατυπώστε ερωτήματα σε σχέση με την ύλη που μελετάμε.

 

Εισαγωγή στις λογικές πύλες

 

Αφήστε μια απάντηση