Εισαγωγικές οδηγίες σχεδίασης

Για να εξασκηθείτε στη χρήση του λογισμικού Logisim σχεδιάστε αρχικά  στο χαρτί και στην συνέχεια μεταφέρτε στο λογισμικό ένα κύκλωμα XOR. Το κύκλωμα δέχεται δύο εισόδους (x και y) και δίνει την τιμή 0 αν οι εισόδοι είναι ίδιοι και την τιμή 1, όταν οι εισόδοι είναι διαφορετικοί.

Βήμα_1: Αρχικά σχεδιάστε και αναγνωρίστε το βασικό κύκλωμα της πύλης XOR (Εικόνα 1). Ποιες πύλες συμμετέχουν;

Παρακολουθήστε το προτεινόμενο βίντεο και σημειώστε τα στοιχεία που μας αφορούν. Διατυπώστε γραπτώς τις παρατηρήσεις σας.

Έκταση ανάπτυξης μέχρι δύο σελίδες.

Συνδυασμοί λογικών πυλών 

 

 

 

 

Αφήστε μια απάντηση