Με ιδιαίτερη χαρά, το σχολείο μας υποδέχθηκε Εκπαιδευτικούς από την Αυστρία στο Πλαίσιο του Προγράμματος Erasmus KA1, στις 10 και 11 Νοέμβρη 2021, ύστερα από πρόταση της Οργανωτικής Συντονίστριας της Περιφερειακής Εκπαίδευσης Π.Ε και Δ.Ε Ιονίων Νήσων, κας Παχή Όλγας. Πρόκειται για 10 εκπαιδευτικούς Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης συμπεριλαμβανομένων των επικεφαλείς του Board of Education, Caroline Jackl και European Office, Annemarie Pervan, οι οποίοι συμμετείχαν στο πρόγραμμα Enter Europe” μέσω του Erasmus KA1/job shadowing, με θέμα τη Δημοκρατία, τα ανθρώπινα δικαιώματα και τον ρατσισμό.

.jpgΟι εκπαιδευτικοί χωρίστηκαν σε δύο ομάδες -των πέντε (5) ατόμων- προκειμένου να είναι ολιγομελείς και ευέλικτες και να αποφεύγεται –κατά το δυνατόν- ο συνωστισμός. Τις ομάδες ανέλαβαν η Διευθύντρια, Μπογδάνη Ελένη και η εκπαιδευτικός Αγγλικής, Αυγέρη Ευγενία ώστε να παρέχουν μετάφραση στους επισκέπτες κατά την παρακολούθηση των δράσεων.

Το πρόγραμμα κατά τη διάρκεια της επίσκεψής τους διαμορφώθηκε ως εξής: Πρόγραμμα επίσκεψης