ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2008-2009

ΤΑΞΕΙΣ: A-B-Γ-Δ-Ε

ΥΠΕΥΘΥΝΟΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΙ

ΠΑΠΑΠΕΤΡΟΥ ΜΑΡΙΑ , , ΗΛΙΑΔΟΥ ΜΑΡΙΑ,   ΓΑΛΑΚΟΥΤΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ

 

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ

Aφού τα παιδιά συνειδητοποίησαν τους κανόνες οδικής κυκοφορίας βγήκαμε στον δρόμο. Τα παιδιά υποτίθεται ότι ήταν αυτοκίνητα. Κυκλοφόρησαν υπακούοντας στις υποδείξεις των πινακίδων. Σταματούσαν όπου έπρεπε, δεν έστριβαν εκεί όπου δεν έπρεπε.

11.jpg

Μας επισκέφτηκαν αξιωματικοί της τροχαίας, οι οποίοι μίλησαν στα παιδιά για τους κανόνες οδικής κυκλοφορίας και για τα ατυχήματα τα οποία συμβαίνουν.

98.jpg

2000.jpg

2001.jpg 

Αφού τα παιδιά παρακολούθησαν τον τροχονόμο και ενημερώθηκαν για ορισμένους από τους κανόνες οδικής κυκλοφορίας, οι μαθητές της Ε τάξης συμπλήρωσαν το παρακάτω σταυρόλεξο.

963.jpg

Δημιουργήσαμε ένα ερωτηματόλόγιο το οποίο μοιράστηκε στα παιδιά των μεγάλων τάξεων. Τα παιδιά το έδωσαν στους γονείς τους κι συμπλήρωσαν τις ερωτήσεις

20.jpg 

Tα παιδιά κατασκευάζουν κάποιες από τις πινακίδες με χαρτόνι

Τάξεις: Δ-Ε

08.jpg

06.jpg

07.jpg

Τα παιδιά βγαίνουν στον δρόμο και εντοπίζουν τα σήματα. Τα παρατηρούν και ακολουθεί συζήτηση πάνω σε αυτά.

ΟΙ ΜΑΘΗΤΕΣ ΤΗΣ ΤΕΤΑΡΤΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΠΕΜΠΤΗΣ ΤΑΞΗΣ

2007.jpg

2005.jpg

2013.jpg 

Η ΠΡΩΤΗ

11.jpg

10.jpg