Διευθυντής: Παπαδέλος Κωνσταντίνος

Α τάξη: Σπανού Μαρία
Β τάξη: Παπακωσταντίνου Κωνσταντίνος
Γ τάξη: Παναγούλη Κωνσταντίνα
Δ τάξη: Παναγιωτακόπουλος Γεώργιος
Ε τάξη: Μαδούρου Κωνσταντίνα
ΣΤ τάξη: Γκολέμη Αναστασία

ΚΑΘΗΓΗΤΕΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΩΝ:
Αγγλικά: Ταμπάκη Φωτεινή
Γυμναστική: Ορφανίδης Βλαδίμηρος
Γερμανικά: Καπελούζου Λυδία