25η Μαρτίου 2006

Θεατρικό άπό τους μαθητές της Ε και της Στ τάξης στα πλαίσια του εορτασμού της εθνικής μας επετείου.

Ο ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΡΑΙΣΚΑΚΗΣ

102.jpg

101.jpg

103.jpg

104.jpg

105.jpg

106.jpg

 

107.jpg

110.jpg