Το «Χαμόγελο του Παιδιού» στο Δημοτικό Σχολείο Κοιλάδας

Θέμα: Συνεργασία του «Χαμόγελο του Παιδιού» με το Δημοτικό Σχολείο Κοιλάδας

Στο πλαίσιο  του μνημονίου  συνεργασίας που έχει υπογράψει ο Σύλλογος μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα το «Χαμόγελο του Παιδιού» με το Υπουργείο Παιδείας, στις 18-03-2016 και ημέρα Παρασκευή, η ψυχολόγος του παραρτήματος της Λάρισας κ. Βασιλική Χατζή, μετά από πρόσκληση του σχολείου, προσήλθε στο Δημοτικό Σχολείο Κοιλάδας και ενημέρωσε τους μαθητές των δύο τελευταίων τάξεων (Ε΄και ΣΤ΄), σχετικά με τους κινδύνους του διαδικτύου και τους τρόπους αντιμετώπισής τους. Η κ. Χατζή, αφού πρώτα αναφέρθηκε στο ιστορικό της ίδρυσης του Συλλόγου «Το Χαμόγελο του Παιδιού», κατόπιν, μέσω μιας μελέτης περίπτωσης και χρησιμοποιώντας τη μέθοδο των ερωτήσεων και απαντήσεων, ανέδειξε τους κινδύνους που μπορεί να κρύβονται κατά τη χρήση του διαδικτύου, αλλά και τις ενέργειες που πρέπει να ακολουθούν οι μαθητές, έτσι ώστε να μειωθούν οι πιθανότητες να γίνουν θύματα εξαιτίας της κακής του χρήσης. Η παραπάνω ενημέρωση – παρέμβαση, διήρκησε δύο  διδακτικές ώρες και άφησε άριστες εντυπώσεις στους/στις μαθητές/τριές μας, αφού όλοι τους εξέφρασαν την επιθυμία, μία ανάλογη δράση – με διαφορετικό, ενδεχομένως, θεματικό πεδίο – να επαναληφθεί και στο μέλλον.

Αφήστε μια απάντηση