ΕΝΔΟΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ 5 ΩΡΩΝ – Θέμα «Επαγγελματική εξουθένωση: Πρόληψη κι αντιμετώπιση» από την εκπ/κό Γεγγενίδη Αναστασία

νατ8

Την Παρασκευή 22 Μαρτίου 2024 πραγματοποιήθηκε ενδοσχολική επιμόρφωση 5 ωρών από την εκπαιδευτικό Γεγγενίδη Αναστασία με θέμα “Επαγγελματική Εξουθένωση: Πρόληψη & Αντιμετώπιση”

Η ενδοσχολική επιμόρφωση ξεκίνησε με βιωματικό τρόπο καθώς ζητήθηκε αρχικά από τους συμμετέχοντες εκπαιδευτικούς να προσδιορίσουν οι ίδιοι την έννοια και τις αιτίες της επαγγελματικής εξουθένωσης. Στη συνέχεια παρουσιάστηκαν τα αποτελέσματα σχετικής έρευνας που πραγματοποιήθηκε στη σχολική μονάδα και συζητήθηκαν τα συμπεράσματα που προέκυψαν. Αφού αναζητήθηκαν οι αιτίες και τα συμπτώματα της επαγγελματικής εξουθένωσης, αναλύθηκαν με σχετικά παραδείγματα μέθοδοι διαχείρισης άγχους και καταστάσεων (Στρατηγικές αντιμετώπισης στόχων, διαχείρισης συγκρούσεων και αρνητικών συναισθημάτων, Τεχνική αυτόματης καταγραφής σκέψεων).

ΝΑΤΑΣΑ1  ΝΑΤ5

Στην ενότητα σχετικά με την ενδυνάμωση των εκπαιδευτικών αναπτύχθηκαν τεχνικές θέσπισης ορίων, ενίσχυσης των δυνατών μας σημείων, καλλιέργειας της θετικής σκέψης, ανάπτυξης της συναισθηματικής μας νοημοσύνης και αποτελεσματικότερης επικοινωνίας. Παράλληλα αναζητήθηκαν εσωτερικές και εξωτερικές πηγές έμπνευσης, ενθάρρυνσης και καθοδήγησης, παρουσιάστηκαν τεχνικές χαλάρωσης και τονίστηκε η σημασία της άσκησης στη φύση στην ενίσχυση της ενσυνειδητότητας (midfulness).

ΝΑΤΑΣΑ2  ΝΑΤΑΣΑ4

Στο πλαίσιο της ενίσχυσης της ανθεκτικότητας και της ευημερίας των εκπαιδευτικών αξιοποιήθηκαν παραδείγματα αξιοποίησης της τέχνης για την ψυχική ενδυνάμωση των εκπαιδευτικών, αναλύθηκαν τρόποι καλλιέργειας της ενσυναίσθησης, αναγνώρισης των συναισθημάτων και τονίστηκε η ανάγκη συναισθηματικής, ψυχικής και σωματικής ισορροπίας ως βασικά στοιχεία ενός ενδυναμωμένου εκπαιδευτικού. Τόσο μέσα από την παρουσίαση της εκπαιδευτικού όσο και μέσα από τα βιωματικά εργαστήρια που πραγματοποιήθηκαν κατά τη διάρκεια της επιμόρφωσης, οι εκπαιδευτικοί της σχολικής μονάδας προβληματίστηκαν σχετικά με ένα θέμα γνωστό μεν που συχνά όμως προσπερνούμε μη δίνοντας τη σημασία και την αξία που πρέπει. Η επιμόρφωση συνεχίστηκε με συζήτηση για την έννοια της ευημερίας στο σχολείο και τρόπους για να την πετύχουμε ατομικά, εκπαιδευτικοί και μαθητές αλλά και συνολικά ως σχολική κοινότητα.

ΝΑΤΑΣΑ3  ΝΑΤ6

Τέλος, συζητήθηκαν οι εμπειρίες εκπαιδευτικών σχετικά με την πειραματική εφαρμογή στην σχολική τάξη πολλών από τις ανωτέρω τεχνικές και μεθόδους που αφορούν στη διαχείριση του άγχους, την καλλιέργεια της ενσυναίσθησης, της αυτογνωσίας και της αποτελεσματικότερης επικοινωνίας.

ΝΑΤ7  νατ8

ΔΡΑΣΕΙΣ 1ου ΒΙΩΜΑΤΙΚΟΥ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ

 «Επαγγελματική εξουθένωση…δηλαδή; Υπάρχει λύση;»

  1. Διερεύνηση/καταγραφή απόψεων των εκπαιδευτικών αναφορικά με την έννοια της Επαγγελματικής Εξουθένωσης
  2. Ανάλυση/παρουσίαση αποτελεσμάτων στην ολομέλεια-συζήτηση
  3. Συζήτηση στο πλαίσιο της μικρο-ομάδας σχετικά με την εφαρμογή καλών πρακτικών διαχείρισης άγχους στη σχολική τάξη και γενικότερα στα πλαίσια του σχολείου.
  4. Διάχυση-διαμοιρασμός «καλών πρακτικών» στην ολομέλεια

ΔΡΑΣΕΙΣ 2ου ΒΙΩΜΑΤΙΚΟΥ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ

«Βιώνω τις αλλαγές στο σχολείο του σήμερα»

  1. Ατομική εργασία: καταγραφή από τον κάθε εκπαιδευτικό της γνώμης του σχετικά με τις σημαντικότερες αλλαγές που έχουν συντελεστεί τα τελευταία χρόνια στο χώρο της εκπαίδευσης.
  2. Εργασία στα πλαίσια της μικρο-ομάδας: αφού γίνει ορισμός εκπροσώπου στην κάθε ομάδα, γίνεται καταγραφή των 3 πιο σημαντικών αλλαγών από αυτές που προηγουμένως καταγράφηκαν και ακολουθεί σχολιασμός στην ολομέλεια.
  3. Εργασία στα πλαίσια της ολομέλειας:

-έπειτα από προσωπική διεργασία αναφορικά με τα συναισθήματα που προκαλούν στον εκπαιδευτικό οι προαναφερθείσες αλλαγές, γίνεται καταγραφή τους στα πλαίσια της μικρο-ομάδας χωρίς, ωστόσο, να ακολουθήσει σχολιασμός.

-Στη συνέχεια η συντονίστρια προτείνει: «Αναφέρατε τις δράσεις και τις ενέργειες που πραγματοποιείτε για να περνάτε ευχάριστα και δημιουργικά στο σχολείο με τους συναδέλφους σας, τα παιδιά ή οποιονδήποτε άλλο φορέα. Ποιοι σας ενισχύουν ώστε βιώνετε θετικά συναισθήματα; Γράψτε δύο προτάσεις, αφού προηγηθεί συζήτηση στην ομάδα».

Δόθηκε η ευκαιρία να στοχασθεί ο καθένας μόνος του και να εμπλουτίσει το έργο της ομάδας του και στη συνέχεια της ολομέλειας με τη σκέψη, τη θέση, το συναίσθημά του και την εμπειρία του.

Κατηγορίες: ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ-ΝΕΑ, ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ-ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ. Ετικέτες: . Προσθήκη στους σελιδοδείκτες.