ΕΓΓΡΑΦΕΣ ΜΑΘΗΤΩΝ ΣΤΗΝ Α΄ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧ. ΕΤΟΥΣ 2024-25

Οι εγγραφές στο Δημοτικό Σχολείο θα γίνουν από 1 έως 20 Μαρτίου 2024 με ραντεβού.(08.30 – 9.30 Γραφείο Διευθύντριας)

Για ραντεβού καλέστε στο τηλέφωνο 2333071206

Κατά το σχολικό έτος 2024-2025 στην Α’ Τάξη του Δημοτικού Σχολείου θα φοιτήσουν οι μαθητές/τριες που γεννήθηκαν από 1-1-2018 έως και 31-12-2018.

Δικαιολογητικά εγγραφής

(Παρ. 4α άρθρου 7 του Π.Δ. 79/2017 (ΦΕΚ109/Α/1-8-2017).

Για την εγγραφή στην Α΄ τάξη του δημοτικού σχολείου απαιτούνται:

  1. Πιστοποιητικό γέννησης Δήμου-Κοινότητας

(Δεν απαιτείται η προσκόμιση Πιστοποιητικού Γέννησης αλλά αναζητείται από τις σχολικές μονάδες μέσω του Πληροφορικού Συστήματος myschool του ΥΠΑΙΘΑ)

2* Βιβλιάριο Υγείας του Παιδιού (Β.Υ.Π.) – ή άλλου στοιχείου – από όπου φαίνεται ότι έγιναν τα προβλεπόμενα εμβόλια.

3* Ατομικό Δελτίο Υγείας Μαθητή (Α.Δ.Υ.Μ.) (μέχρι 10 Απριλίου 2024)

4* Αποδεικτικό στοιχείο από το οποίο φαίνεται η διεύθυνση κατοικίας του μαθητή.  (Σύμφωνα με τις οδηγίες: Συνιστάται, οι Διευθυντές των Σχολικών Μονάδων, όπως ελέγχουν με ιδιαίτερη προσοχή το εν λόγω αποδεικτικό στοιχείο, προκειμένου οι μαθητές να εγγράφονται αποκλειστικά και μόνο στα όρια της σχολικής τους περιφέρειας {ΦΕΚ109/Α/1-8-2017) (Λογαριασμός ΔΕΗ, ΕΥΔΑΠ, ή Μισθωτήριο οικίας)

5* Βεβαίωση Φοίτησης Νηπιαγωγείου και Πιστοποιητικό Φοίτησης Νηπιαγωγείου για την εγγραφή στο Δημοτικό.

α. Μέχρι την ημερομηνία έκδοσης του «Πιστοποιητικού φοίτησης», το νηπιαγωγείο εκδίδει «Βεβαίωση Φοίτησης» η οποία θα προσκομιστεί από τον γονέα/κηδεμόνα του μαθητή για την εγγραφή του στο δημοτικό.

β. Το Πιστοποιητικό Φοίτησης στο νηπιαγωγείο εκδίδεται με τη λήξη της διδασκαλίας των μαθημάτων (15 Ιουνίου) και διαβιβάζεται αυτεπάγγελτα από το Νηπιαγωγείο στο Δημοτικό Σχολείο.

γ. Σε περιπτώσεις μη φοίτησης σε Νηπιαγωγείο, ο γονέας/κηδεμόνας του νηπίου υποβάλλει σχετική αίτηση προς την οικεία Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης, στην οποία θα αναφέρονται οι λόγοι μη φοίτησης. Η Διεύθυνση Εκπαίδευσης, αφού εξετάσει την εν λόγω αίτηση, εγκρίνει την εγγραφή του μαθητή. Τα ίδια δικαιολογητικά (μεταφρασμένα) απαιτούνται για εγγραφή των αλλοδαπών μαθητών.

  1. ΕΓΓΡΑΦΕΣ ΣΤΟ ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΟ ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

Οι μαθητές/τριες της Α ́ τάξης, μπορούν να εγγράφονται στο προαιρετικό Ολοήμερο Πρόγραμμα κατόπιν σχετικής αίτησης-δήλωσης των γονέων/κηδεμόνων τους συμπληρώνοντας το σχετικό έντυπο.

*Τα παραπάνω καταθέτει ο γονέας.

Η  Διευθύντρια

ΕΔΩ ΜΠΟΡΕΙΤΕ ΝΑ ΔΙΑΒΑΣΕΤΕ ΟΛΟΚΛΗΡΗ ΤΗΝ ΕΓΚΥΚΛΙΟ

Κατηγορίες: Χωρίς κατηγορία. Προσθήκη στους σελιδοδείκτες.