Προ.Θε.Συ – Σχολικό Σύστημα Προώθησης Θετικής Συμπεριφοράς

ΠΡΟΘΕΣΥ1

Το Δημοτικό Σχολείο Κλειδίου συμμετέχει στο Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα «Προ.Θε.Συ.» με βασικό στόχο την προώθηση της θετικής συμπεριφοράς και επιβράβευσης εντός του σχολικού χώρου και περιβάλλοντος. Αποσκοπεί δηλαδή στην επιβράβευση του μαθητή που διατηρεί θετική στάση απέναντι στις σχολικές αξίες και τις κοινωνικές δεξιότητες. Το σχολείο μας στα πλαίσια του προγράμματος εστιάζει στον «Σεβασμό», «Αλληλεγγύη» και την «Υπευθυνότητα» ως κοινωνικές αξίες.

ΠΡΟΘΕΣΥ4  ΠΡΟΘΕΣΥ3 ΠΡΟΘΕΣΥ 5

Ειδικότερα, το σχολικό σύστημα ΠροΘεΣυ αποτελεί ένα εκπαιδευτικό, οργανωτικό πλαίσιο διαχείρισης μαθητικών συμπεριφορών με έμφαση:

  • Στη διδασκαλία κοινωνικών συμπεριφορών και σχολικών αξιών
  • Στη δημιουργία ενός σχολικού περιβάλλοντος αποδοχής, υπευθυνότητας, σεβασμού
  • Στην υιοθέτηση κοινού σχεδίου δράσης για τη διαχείριση προβλημάτων συμπεριφοράς.

ΠΡΟΘΕΣΥ2        ΠΡΟΘΕΣΥ6

Τα πλεονεκτήματα στη μαθησιακή διαδικασία είναι:

-Η βελτίωση του σχολικού κλίματος και η αύξηση επιθυμητών συμπεριφορών

-Συμπεριληπτική εκπαίδευση με τη δημιουργία ενός ενιαίου σχολικού πλαισίου χωρίς κοινωνικούς αποκλεισμούς, με έμφαση στην κοινωνικο-συναισθηματική στήριξη όλων των παιδιών.

Η πρόληψη προβλημάτων συμπεριφοράς και στήριξη στη διαχείριση της τάξης.

-Βελτιωμένες συνθήκες μάθησης με αποτέλεσμα τη βελτίωση των μαθησιακών αποτελεσμάτων.

ΠΡΟΘΕΣΥ10  ΠΡΟΘΕΣΥ8  ΠΡΟΘΕΣΥ7

ΠΡΟΘΕΣΥ11        ΠΡΟΘΕΣΥ9

Κατηγορίες: ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ-ΝΕΑ, ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ-ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ, ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ. Ετικέτες: . Προσθήκη στους σελιδοδείκτες.