ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΣΧ. ΕΤΟΥΣ 2022-23

Διευθυντής: Σαράντης Βασίλης (ΠΕ70)

Εκπαιδευτικοί

Α΄ τάξη: Τσιρώνη Χρυσούλα

Β΄ τάξη: Καλαφάτη-Ξανθοπούλου Αλεξάνδρα

Γ΄ τάξη: Τούλιου Μαρία

Δ΄ τάξη: Παπαευαγγέλου Σταυρούλα

Ε΄ τάξη: Πατραμάνη Σοφία-Μάρθα

Στ΄ τάξη: Ντζιφέρη Μαρία

Αγγλικά: Δεμηρτζίδου Ιωάννα-Μαρία

Γυμναστική: Ρούσου Κων/να

Εικαστικά: 

Τ.Π.Ε. : Σιώμου Θεοδώρα-Ειρήνη

Μουσική: Δημητρίου Κων/νος

Θεατρική Αγωγή: Χατζηπαραδείση Αλεξάνδρα

Γερμανικά: Καρασαββίδου Χρυσούλα

Παράλληλη στήριξη: Νεστορόπουλος Κων/νος

Σχολική νοσηλεύτρια: Χανδόλια Δήμητρα