ΕΙΣΟΔΟΣ ΣΤΗ ΣΧΟΛΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ,
& ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ Δ/ΝΣΗ Α/ΘΜΙΑΣ & Β/ΘΜΙΑΣ
ΕΚΠ/ΣΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
Δ/ΝΣΗ Α/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΗΜΑΘΙΑΣ
5/θ Δ. Σ. ΚΛΕΙΔΙΟΥ
Ταχ. Δ/νση: Κλειδί Ημαθίας Τ.Κ. 59300
Πληροφ. : Σαράντης Βασίλειος
Τηλέφωνο : 2333071206
Ε- mail : mail@dim-kleid.ima.sch.gr

ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ

 » Διαβάστε όλο το άρθρο